Solidaritet
Vi Röåbor arbetar  ju främst med att skydda vår egen å
och Betarsjön men i vårt grannskap finns även  andra utsatta
vatten. Vattenfall hotar såväl Vojmån som Ångermanälven
och landskapet nedanför Nämforsen. Vi har fått mycket stöd
och hjälp så nu är det vår tur att engagera oss i deras räddningskamp.
Senaste nytt om Vojmån:
"De allvarliga brister som förstudien om en överledning av Vojmåns vatten
till Stalons kraftstation har, gör den undermålig som beslutsunderlag inför
den kommunala folkomröstning som ska avgöra om Vattenfall ska få gå
vidare med sina överledningsplaner."
Det skriver Per Sjölander, forskningschef och professor, Vilhelmina, i  en
kritisk debattartikel  införd  17/3 2008  i Västerbottenskuriren

Nu (19/3) har Västerbottensnytt  genomfört en opinionsundersökning bland
Vilhelminaborna som visar på en övervägande majoritet mot fortsatt exploatering
av de sista frittt strömmande vattnen. ( Ett resultat som dock förvånar
Vilhelminas kommunalråd Gunnar Hörnlund (c). )
Resultatet av denna opinionsundersökning borde få Vattenfall att överge sina Vojmånprojektplaner.Vad gäller Vattenfalls planer med Nämforsen och nedströms kommer ett möte
att arrangeras onsdag 26/3 av föreningen Nämforsens Framtid.
"Vattenfall AB är återigen i Nämforsen med syfte att vinstmaximera.
Nu vill man muddra (rensningsprojekt kallas det) nedströms Nämforsen precis vid den plats som är tänkt för bl a Hedenhösland och en mängd andra turistiska aktiviteter. 330 000 kbm ska man "rensa" och lägga vid sidan av älven. Uddar ska tas bort och vikar fyllas igen. De gamla Sovjetryska flodprojekten dyker upp inför ögonen...

VF:s projekt hotar med andra ord Näsåkers försök att på egen hand göra något åt sysselsättningproblemen i vår glesbygd.
Dessutom hotas ett mycket bra harrfiske, även svensk flodkräfta och öring är hotad av grumlingen som alltid sker vid dylika muddringsprojekt.

Möte för byn är aviserat på ONSDAG 26/6 klockan 19.00 på Församlingshemmet i Näsåker, arrangör Nämforsens Framtid. Information om konsekvenserna av projektet ska presenteras och även vilka åtgärder och steg vi i Rädda Forsen-gruppen just nu tar för att stoppa detta."

Hemsidan citerar Christer Borg, Rädda Forsen-gruppen

Även på SVT Mittnytt (20/3)

Affisch

Det blev ett välbesökt och informativt
möte i går kväll(26/3)
Ch. Borg m.fl. gick igenom Vattenfalls muddringsplaner
och tänkbara konsekvenser av dessa på miljö, nipland-
skap, arkeologi, redan existerande företagsamhet och
planerad sådan. Det skulle föra för långt att gå in på
allt detta här men det kan utan tvekan konstateras att
Näsåkerbornas oro och vrede är befogad. Det skulle
verkligen förvåna om dessa Vattenfalls planer får
realiseras.
Nu  måste  vi hjälpa varandra mot de här
bedrövligt hänsynslösa bolagsfasonerna,
som kan få så ohyggliga konsekvenser
för naturen och för oss som bor här.

Så  mycket elände, oro och arbete, som vi i stället kunde ha lagt på konstruktiva
projekt bara för att bolagen skall tjäna mer och mer pengar! Det borde vara åtalbart.
Vi borde ha ersättning för förlorade arbetsinkomster och psykiskt lidande.
Undrar just om det går. Kanske EU-domstolen?
TILLBAKA