Hotet mot Röån
-Från SCA och Statkraft-

På denna sida skall vi försöka samla allt som rör och
kan påverka denna hotbild; hur allt började, hur vi  agerade
olika inventeringar, forskningsrapporter, aktioner m.m.

Sidan  har strukturerats upp i sju delområden
där vi fortlöpande kan notera allt av intresse.


Historik
Utredningar
Dokumentation
TV- Radio- Tidningar
Insändare
Bloggar
Energi
Pressmeddelanden

 
SCA
STATKRAFT
(Under uppbyggnad )

HISTORIK

Naturskyddsföreningen sågar planerna (15/9 -07)

Nya "Rädda Röån" bildas (23/9 07)

Rädda Röån på skogsmässan (29/9 -07)
Första gången med de nya protestlistorna och dekalerna

Betarsjömagasin(slutet av -07)
Hemsidan fick i går information från en inom kraftverksbranschen
verksam. Det han hade att förtälja om ett projekt, som på fullt alvar
har diskuterats i samband med en utbyggnad av Röån, var följande;
 Det har funnits planer från kraftverksindustrins sida att från en punkt
mellan Edenforsen och Degerforsen medelst kanal leda överskottsvatten
till Betarsjön. Betarsjön skulle alltså fungera som en reservoar för vatten,
som bara rann förbi annars. Från Betarsjön skulle vattnet därefter åter till
Ångermanälven via Röån.
Så långt vår informationskälla. - Det är tveklöst ett rationellt förslag för
att så långt möjligt utnyttja vattnet som kraftalstrare. Men hur skulle det
ha påverkat Betarsjön? Ja, det vet i alla fall inte vi i Röån, men man
behöver inte vara utrustad med särskilt mycket fantasi för att ana följderna.

Antag därefter att man dessutom muddrar bort en del hinder i Röån. Då skulle
vattennivån i Betarsjön komma att fluktuera högst märkbart. Och hur det ser ut
och påverkar växter, djur och bryggor vet vi alltför väl.

Det finns endast ett sätt att säkerställa att Betarsjön får
förbli en unik, oreglerad sjö och det är att förhindra
varje försök att bygga ut Röån.
 

HPC Röån AB
Redan 9/10 2007 registreras bolaget, som avser att bygga ut Röån.

Senaste Nytt  (16/10 -07
Statkraft utlovar skriftlig information.Den har ännu inte kommit

Statkrafts Röåplaner (16/10 -07)
Tidiga uppgifter om utbyggnadsstorlek m.m.

Kanotförbund rasar mot utbyggnad (27/11 -07)

Byalagsforum stöder "Rädda Röån"

SCA:s fallrätter i Röån

Bygga ut vattenkraften (Insändare 2/1  08 i T.Å.   C. Borg)

Ny miljöstrateg på länsstyrelsen

Regionala miljömål undrtecknad av Gerhard Larsson

Var står Landshövdingen
Insändare C. Borg, Gerhard Larsson

Var står kommunstyrelsen ( = E. Lassen)
Kommunstyrelsens svar med kommentar

Kommunbesök

MÖTET (31/1 2008)
Mötessammanfattning

Wiwi-Anne Johanssons besök

SCAs VD Jan Johansson svar på fråga om Röån- Betarsjön

Ur SCA Inside

Till näringsminister Maud Olofsson 

"Radio Röån"

www.vattenkraftnorr.se med kommentar

På Vildmarksmässan (med bilder)

Ny VD för SCA Forest Products

Solidaritet

För ekoturismen behövs

.Läsvärt

Socialdemokraternas pressmeddelande

Statkraft (del av SN Power) och Mapucheindianerna

 Dokument om STATKRAFT
(Endast på engelska än så länge) 

Byns avverkningar går inte till SCA

Rädda Röån-Bojkotta SCA!


 

UTREDNINGAR, DOKUMENTATION

RÖÅN-en naturinventering
av Bertil Charlie Wallin (Länsstyrelsen i
västernorrlands län, 1982, ISSN 0280-1140)

Utter och flodpärlmussla
Om uttrar och flodpärmusslor och deras utbredning Röåns tillrinningsområde

7/10 1998
blev  Röåns avrinningsområdet klassat som ett område
med riksintresse för naturvården.

Brevet som avslöjade betarsjöplanerna (16/7 -80)
I juli 1980 fick Sture Tarander, som även vid förra kampen var ordförande
ett brev från N.E.Nilsson, där han avslöjade de hemliga planer som kraft-
verksindustrin hade om en reglering av Betarsjön

LATHUND(2004-02-19)
Läs mer
Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se
Miljöbalken 7 kap. § 27 Skydd av områden
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#KAP7
Riksintresse naturvård/ friluftsliv

Vattendirektivet
Om vattendirektivet( EU) och om det vattenråd, som Röån kommer att tillhöra.

Cancerogena föroreningar från tjärfabriken

HD stoppar kraftverk i Mark (4/1-08)
HD-dom mot utbyggnad 4/1 2008(sportfiskarna)

Regionala miljömål undertecknad av Gerhard Larsson

Elcertifikatet; hot mot vattendrag

Tillbaka