Ur "SCA Inside "
Nedanstående text fanns att läsa i senast nummret av SCA:s
 tidskrift "SCA Inside "


Notis i "SCA Inside"

Med en dåres envishet upprepar Åke Vestberg  profitörernas mantra om att "stoppa
effekterna av klimatförändringarna" genom att "ta upp en diskussion om utbyggnad
av vattenkraften". Har Du Åke Westberg (om Du läser detta) någon aning om hur
mycket energi Du dränerar oss på?  Redan nu..... Och någon kompromiss kommer
vi ALDRIG att gå med på. Redan nu har vi ett helt fantastiskt stöd från fiskevårds-
föreningar, politiska partier, byalag och ideella föreningar.
Om ni, exploatörer och torrläggare, menar något med att lyssna till den lokala
opinionen så är det nog hög tid att nu, med någon gnutta anseende i behåll, dra
tillbaka de här korkade (faktiskt) planerna.

TILLBAKA