NYTT  STÖD!
Folkpartiet Liberalerna säger NEJ
31/1 2008

 

Från Folkpartiet Liberalerna I Sollefteå:
"Folkpartiet Liberalerna i Sollefteå tycker att vi släppt till tillräckligt med vattendrag i Sollefteå kommun. Det lilla tillskott av energi som en utbyggd Röån ger uppväger ej de förlorade miljövärdena!.

 Ur sysselsättningssynpunkt så ger Röån fler arbetstillfällen inom turistnäringen än vad ett utbyggt vattenfall ger. Det blir bara arbeten under byggtiden."

Leif Östberg
 

Kristdemokraterna säger NEJ
Från: Jan Erik Ågren
Datum: 29/1 2008 14:50:34
Till: kurt.ulander@telia.com;  Göran Solsjö
Ämne: Röån

Från kristdemokraterna i Sollefteå kommun säger vi ett bestämt nej till att röra Röån och Betarsjön. Vi gör det både utifrån vår syn på förvaltarskapstanken och av miljöskäl. De har för stora värden för att vi ska låta dem förstöras av kortsiktiga ekonomiska intressen.

Enligt vår mening borde Sollefteå kommun ta klar ställning mot de utbyggnadstankar som finns. Sollefteå är den kommun som näst Jokkmokk redan har offrat mest för vattenkraftsutbyggnad. 

Om man ser framåt är det ingen tvekan att värdet av orörd natur kommer att öka. Därför vore det naturliga för vår kommun dels att slå vakt om de naturresurser vi har men också stödja de positiva krafter som finns för att ännu bättre ta tillvara dem. Betarsjön och Röån är viktiga delar i detta. De utgör också en viktig del i förutsättningarna för att vidareutveckla besöksnäringen i vår kommun.
Jan Erik Ågren, ordf.
kristdemokraterna i Sollefteå kommun


Junsele Hembygdsförening säger NEJ

Junsele Hembygdsförening tog på ett möte 29/1 2008 beslutet
att den inte vill se något kraftverk i Röån
 

Betarsjöns Fiskevårdsområde
intormerade i dag (30/1) genom sin ordförande Nils-Anders Forssén
hemsidan om att styrelsen vid rundringning varit eniga om att ta
avstånd från en utbyggnad av Röån.
Hurra!

"Rädda Röån" och Röåns Byalag säger :
Tack, Tack, Tack, Tack............!

TILLBAKA