Nya Bud:
Vid en förnyad kontakt med  Lars-Erik Dahlen (16/10)
modifierade han  tidigare uppgifter, som finns angivna nedan.
Dagens bud är att det inte finns någonting planerat. Siffrorna
nedan är inte längre aktuella.!!! De användes endast för att
göra en uppskattning.  Så nu är vi tillbaka på ruta ett och inväntar
med spänning en utlovad informationsskrift från statkraft


(STATKRAFTS RÖÅPLANER
Enl. Lars -Erik Dahlén (Sollefteå)
Production Manager

Då Statkraft har gjort sina beräkningar över hur mycket de fyra
vattenutbyggnadsprojekten  Hårkan, Byskeälven, Ammerån och
Röån skulle kunna ge så har bolaget, då det gäller Röån, utgått från
SvanöABs planer från början av 80-talet. Dessa siffror är för
effekten 4 MW och energin 16,2 GWh/år

En vindkraftturbin har en effekt på mellan 2 och 5 MW när de är i gång
 Teoretiskt skulle alltså beträffande effekten Röåförstörelsen kunna
ersättas av 1-2 optimalt fungerande vindsnurror. )
 

Tillbaka