Pressmeddelandet från
Socialdemokraterna i Sollefteå

Det finns en utbredd oro bland invånarna i Sollefteå Kommun beträffande de planer som SCA och Norska Statkraft har uttalat om en eventuell utbyggnad av Röån.

Röån mynnar ut i Ångermanälven alldeles nedströms Långbjörn kraftverk. En utbyggnad ger stora skador på miljön, fisket försämras, vandringsvägar stängs och faunan förändras. 

Vår bedömning är, att det ingrepp som skulle bli om planerna fullföljs för all framtid medför stor förstörelse av den natur och miljö som finns i området.
De få orörda vattendrag som finns inom Sollefteå Kommuns gränser måste förbli orörda.
Förstörelsen överstiger vida den energieffekt som förväntas.

Socialdemokraterna i Sollefteå motsätter sig kraftfullt alla planer på en utbyggnad av Röån.

Uttalandet taget vid Sollefteå arbetarekommuns årsmöte 2008-03-27

Gunvor Eriksson
  Ordförande

Sollefteå arbetarekommun   
 

Det var ett enigt ställningstagande.
"Rädda Röån" tackar