Uttalande ang. utbyggnadsplaner i Röån

Junsele Socialdemokratiska förening har på medlemsmöte 21/2 2008 tagit
ställning mot en ev. utbyggnad av Röån och /eller reglering av Betarsjön.