Senaste Nytt!
(16/10 2007)

I dag har hemsidan haft kontakt med Statkraft.
Både Per Nordlund (managing director, Stockholm) och Lars-Erik Dahlén
(production manager, Sollefteå) har fått svara på några frågor, som vi funderat
på. Båda två är rörande eniga om att det kommer att ta lång tid, ett par år, innan
de fyra aktuella vattenkraftsutbyggnaderna kan påbörjas -om de får tillstånd.
Båda två tycker det är bra om de byggs ut. De betraktar vattenkraft som en
"ren" energi ( hur "smutsig"än hanteringen och vägen dit är). De sätter
likhetstecken mellan "förnyelsebar" och "miljövänlig".
För att bygga ut  Ammerån i Jämtland, Edsoxforsen i Hårkan och Byske älv
krävs en lagändring (miljöbalken), något som tyvärr inte är fallet med Röån. Därför
tror Lars-Erik Dahlén att dom kommer att börja med Röån. Per Nordlund höll
med om att vi borde ha informerats på något vis och talade om att dom skulle skriva
någon sorts information till oss om vad de menar med en miljövänlig utbyggnad
av vattenkraft. Det ser vi verkligen fram mot. Det skall bli verkligt intressant.
Så- medan tiden går och vi förväntas rulla tummarna- kan kraftindustrin "lobba"
för förändring av lagar och för en mer positiv inställning till utbyggnad av orörda
och skyddade vattendrag hos politiker och beslutsfattare. I klimatförändringarnas
namn kan de gråta krokodiltårar när det i själva verket är krass företagsekonomi
som är grunden för deras agerande.

Tillbaka