Så räddade vi ån
Den 14/ 9 skakades vår lilla by i grunden av informationen att
vår å åter var föremål för utbyggnadsplaner. Knappt 25 år hade
gått, sedan vi sist räddade Röån (från Svanö AB). Nu var det SCAs
och Statkrafts tur. Gissa om vi blev upprörda.....alla 29 bybor. Visst
kan vi kivas om ett som annat men kommer någon utifrån och smider
lömska planer mot vår stolthet, vår vackra å, då står vi enade.

Omgående (23/9) hölls ett möte och där bildades en motståndsgrupp,
"Rädda Röån", som sorterade under Röåns Byalag. På Skogsmässan
(29/9)  i Junsele gick vi ut offentligt för första gången och fick genast
ett positivt gensvar. En upplysning , som kom väldigt tidigt, var upp-
giften från en i branschen verksam, att det tidigare funnits planer på
att leda vatten från Ångermanälven till Betarsjön för att därmed höja
sjöns värde som vattenmagasin. Att Röån endast skulle anses som
etapp 1 mot en reglering av Betarsjön fick vi uppgift om redan förra
gången i ett brev  från  f.d. fiskerikonsulenten i Härnösand Nils
Erik Nilsson.

9/10 registrerades det bolag, som skulle bygga ut Röån HPC Röån AB
4/10 startade  Stödgruppen i Gulsele en namninsamligslista mot den
planerade utbyggnaden och 12/11 tog moderaterna, som första parti
i Sollefteå enhälligt beslutet att Röån inte skall byggas ut. 20/11 tog
även  Junsele Byalagsforum ett kraftfullt uttalande till stöd för Röåns
kamp mot en utbyggnad av ån. Därefter rullade allt på; det ena partiet
efter det andra ställde upp på vår sida, liksom fiskevårdsområden,
lokala råd, föreningar m.m.

Någonstans i slutet av -07  ringde en Christer Borg hemsidan och undrade om han
kunde få vara med oss. Efter att vi kollat upp honom noga (!) så välkomnades han
i gruppen - ett beslut som vi inte ångrat. Christer  började omgående i rasande
fart producera seriösa och proffsiga insändare och pressmeddelanden. Han
samlade kunskap inom alla tillämpliga områden och vi formligen dränktes
av mail, som innehöll länkar till sidor om energi och ny forskning m.m.
Man måste nog konstatera att han har haft en avgörande betydelse
för det positiva och snabba resultatet
Så: TACK CHRISTER!!

Parallellt jobbade vi vidare med att samla in stöd från olika håll.

7 januari hade jag färdigställt den nya hemsidan på en egen domän:
www.raddaroan.nu. Genom tillmötesgående från Lars-Eric Forssén(Tack)
fick jag lägga ut den på "Junselebyar". Han ordnade även en söt liten
blå räknare och en gästbok. Därmed hade vi ett ställe att lägga ut vårt
material på. Vi kunde dokumentera allt stöd och vi kunde propagera och
argumentera.

Det störde oss mycket att vi aldrig fick någon information om bolagens
planer för ån. Det lilla vi visste fick vi via media. Ingen information riktades
direkt till oss berörda. För att råda bot på detta beslöt vi oss för att bjuda
in representanter för SCA och Statkraft till ett informationsmöte på vårt
föreningshus. Mitt i smällkalla vinterne blev det av och för att värma
 besökare serverades en härlig köttsoppa. Mötet blev en väldig PR-framgång
för oss med så mycket folk att många inte fick plats inne. Men de fick i stället
lyssna via en högtalaranläggning.

I slutet av februari fick vi besök av en riksdagskvinna, Wiwi.Anne Johansson (V) och
I och med hennes interpellation, till miljöministern, blev lilla Röån även en riksdagskänd
liten by

Mycket har skrivits om vår protest och det finns även mycket material från radio och TV

Vi har även fått artiklar införda i SVENSKT FISKE (1/2008)
ALLT OM FLUGFISKE (Maj Juni), VÄSTERUT (1/2008)
BYABLADET, och nästa nummer av ÄLVRÄDDAREN

27/3 blev vi verkligen överlyckliga när Sollefteå Arbetarkommun uttalade
sitt stöd för Röån.Nu hade vi 100 % demokratiskt stöd för vår sak. Nu skulle
väl bolagena inse det lönlösa i detta projekt. Och i dag fick vi det efterlängtade
pressmeddelandet. Hur befriande det känns för oss att slippa trappa upp kampen
 är det nog ingen utomstående som riktigt kan förstå. Nu kan vi återgå till livet.

Detta var en summarisk  sammanfattning och om man vill veta mer
finns det mesta samlat på Dokumentationssidan på denna site.

Lycka till med vindkraften  SCA och Statkraft !!!

                                  /Brita

Tillbaka