Röån Räddad
27/5 2008
Efter 9 månaders motståndskamp fick vi Röåbor lön för mödan: SCA och Statkraft ger upp planerna på att bygga ut Röån. Läs deras pressmeddelande här 

Tack alla enskilda, partier, FVO:n, lokala råd, byalag, stödgrupper och föreningar för allt stöd!!!
Utan det skulle vi ha stått oss slätt. Tack Christer! Ditt arbete för Röån har haft en avgörande betydelse för den positiva utgången. Läs vårt pressmeddelande här
I och med detta beslut kommer även Betarsjön att lämnas opåverkad, vilket har stor betydelse för hela denna region.
 

 

Tillbaka