HPC Röån AB
Så heter bolaget som vill förstöra vår å och by
 

Sommarafton vid Rn
Sommarnattens leende  Foto: Meta Bergman
(vid Röån ..var annars?)

Redan 9/10 inregistrerades SCA:s och Statkrafts bolag,
som avser att exploatera Röån. Det heter HPC Röån AB.
Läs mer här och här.
Kanske kunde man ha informerat oss Röåbor, men varför
skulle man å andra sidan göra  det nu när man inte gjort det förut!

Ritta
Ritta.    (Foto: Sture Tarander)
Det finns 10 rittor längs Röån

9/10 2007 registrerades alltså de fyra vattenutbyggnadsföretagen. 18/10-
alltså senare- registrerades vindkraftföretaget. Styrelser fanns redan från
begynnelsen tillsatta i Röåbolaget och vindkraftbolget men ej i de tre andra
vattenbolagen. Vad kan det betyda;
1. har bolagen sökt invagga oss i föreställningen att inget händer inom
vattendelen förrän det är klart med vinddelen. Varför i så fall registrera
Röåbolaget före vindbolaget. Dom vill undvika opinion mot vatten-
utbyggnaden. Dom vill hålla oss lugna och inaktiva.
2. Varför är Röåbolagets styrelse klar men ej de tre andra vattenbolagen?
Är det ännu ett tecken på att de tänker börja med oss?
Det tror "Rädda Röån"
Tillbaka till Dokumentationen
Tillbaka till Så räddade vi ån