Röån
Forsen. Foto:Margareta Bergman
Röån börjar i Betarsjön och mynnar  ut i Ångermanälven strax nedanför Långbjörns kraftverk
Betarsjön är Ångermanlands största sjö och Röån är sjöns enda utflöde.
Ån är ca 23 km lång. De första två milen flyter vattnet långsamt framåt.
Gädda dominerar och i vassen lurar abborre och löja.
I kanotguiden Paddla i Sverige poängteras Röåns betydelse  som
en del av den rundturspaddling man  kan göra(ca 45 km);
Betarsjön- Röån- Ångermanälven.
 

Ritta Foto:Sture Tarander
Det finns 10 rittor långs ån

Om Röån som kanotutflykt kan man även läsa på Äventyrsbergets hemsida

Det är helt underbart att paddla Röån; man ser och framförallt hör
ofta bäver. Man kan också stöta på älg och i strändernas vass och säv-
skärmar svävar de blå jungfrusländorna. Det är helt magiskt. Man bör
stiga i land före eller vid Röåns station ty i byn övergår lugnvattnet i forsar
och sel och bjuder då på ett mycket givande harr och öringsfiske.

 Röån räknas som ett mycket bra flugfiskevatten.
Röån ingår i Röåns fiskevårdsområde


"Röån-Betarsjöns tillrinningsområde är av riksintresse för naturvård i Västernorrlands län.
Röån är det största vattendraget i länet med ett helt oreglerat avrinningsområde och just
orördheten utgör det största skyddsvärdet. Tillflödena Ruskån och Rinnån fungerar som
reproduktionsområde för Betarsjöns öring. I andra biflöden finns reproducerande
flodpärlmusselbestånd. Utter förekommer inom stora delar av avrinningsområdet"
(Länsstyrelsen i Västernorrland - Tågsjöberg f.d. tjärfabrik)