Regionala miljömål för Västernorrland
2004 -2020
I frontlinjen för en ekologisk utveckling

Tryck här för att se den i pdf-format

Från sidan 25 om "Levande vatten och vattendrag"
Från sidan 31 om kulturmiljöer
Båda dessa avsnitt torde kunna  vara tillämpliga på Röån
 

Länsstyrelsens styrelse har den 3 november 2003 antagit miljöstrategin
med de regionala miljömålen. Beträffande miljömålet Levande  skogar
har det jämväl antagits av Skogsvårdsstyrelsen  Mellannorrland.
Gerhard Larsson
Landshövding
 

Tillbaka