Pressmeddelanden

Pressmeddelande har  med anledning av
lägessammanfattning efter mötet 31/1
17/2 2008 gått ut till:
28 riksmedia
SCA/Statkrafts PR-avdelningar och Åke och Bengt från mötet.
17 tidningar i England, Australien och USA
24 tyska tidningar
41 politiker i Sollefteå
10 internationella nyhetsbyråer

Pressmeddelande (17/2)
Pressmeddelande på svenska
Pressmeddelande på engelska
Pressmeddelande på tyskaMed anledning av det förestående mötet med representanter
för SCA och Statkraft på Röåns föreningshus har
"Rädda Röån" gått ut med följande

Pressmeddelande (11/1 2008):
Pressmeddelande på svenska
Pressmeddelande på engelska

Pressmeddelandet har gått ut till följande :

Nyhetsbyråer
Riksmedia
Tyska tidningar
Andra ickesvenska media
SCA Statkraft

Tillbaka till Dokumentation
Tillbaka till Så räddade vi ån