Drygt 3000 namnunderskrifter

Mer än 3000 människor har nu med sina namnunderskrifter
givit sitt stöd till "Rädda Röåns" kamp för att förhindra Röåns
 utbyggnad. Av dessa namn finns i dag (17/3 2008)  810 stycken på
namninsamlingslistan  på nätet. De övriga namnen har samlats
in på vanliga listor, som legat utplacerade på olika ställen.
 

TILLBAKA