"Rädda Röåns" kommentarer avs. kommunstyrelsens
svar på frågor från Gulsele Hemsida

Nedan kommunens svar:

"Rädda Röåns" kommentar till ovanstående;

Vi i Rädda Röån-gruppen har respekt för detta beslut från kommunen som i sak är
oklanderligt. Kommunen kan inte ta ställning i en sakfråga som ännu inte är lyft för bedömning.

Å andra sidan finns det, om man studerar lite litteratur i frågan om vattenkraftsutbyggnad
rent  generellt, inga som helst positiva effekter av en utbyggnad, vare sig för miljön eller
ur andra synpunkter för oss kommuninnevånare.

Rädda Röån-gruppen har tidigare skickat ut ett pressmeddelande till samtliga representanter
i både kommunfullmäktige och dito styrelse om mötet med SCA och Statkraftden 31/1
och med länk till vår hemsida.
På hemsidan finns för den som är intresserad källor till fakta som visar att det INTE föreligger något
tekniskt behov av mer vattenkraft ur till exempel regleringssynpunkt, men givetvis ett ekonomiskt behov.

Vi tycker att kommunen kunde kostat på sig att rent generellt säga att ny vattenkraft inte är positivt.
Ett sådant ställningstagande är inte kontroversiellt och det är faktaunderbyggt.

Kommunens företrädare hade då också undvikit att misstänkliggöras för att gå  industrins
ärenden i stället för kommuninnevånarnas.

Självklart tror inte Rädda Röån-gruppen att så är fallet. Vi tror att kommunens olika företrädare,
med fakta i handen, kommer att ta ett för vår del positivt ställningstagande när den dagen kommer.
Allt annat vore en mental kollaps.

Rädda Röån-gruppen.

Tillbaka