Besök av kommunens
kultur- utbildnings- ocdh fritidsnämnd

I kväll (29/1 2008) hade vi besök av representanter från
kommunens kultur- utbildnings- och fritidsnämnd. De
kom till oss på föreningshuset för att höra vad vi hade
för tankar kring vår å och också för att ge oss goda råd
om hur vi kan ta  till vara på och utveckla vår stora
naturtillgång- Röån.

Hur utvecklar vi Rn?
Här få vi många goda tips

Det var mycket trevligt och det kändes som ett äkta
engagemang för vår sak från besökarnas sida.
Väldigt uppmuntrande och inspirerande!!!!!!!!
TACK!!!!!

TILLBAKA