Första "RÄDDA RÖÅN"-mötet
23/9 2007


mötesbild 1


mötesbild 2

Så har vi satt i gång! - igen! Tänk att man skall behöva lägga ned
tid, kraft och energi på att bekämpa förstörelse av sin egen by. Alltså
inte på att göra det bättre utan för att faktiskt förhindra att utifrån
kommande krafter skall förstöra, vandalisera. Det är verkligen högst
märkligt. Hur kan det komma sig att sådant får ske? Varje sådan här
attack gör oss ju så trötta, så desillusionerade.

Men fyllda av kamplust står vi nu ändå här beredda att med ALLA medel
bekämpa SCAs och Statkrafts tilltänkta utbyggnad av vår å.
Och i förlängningen en reglering av Betarsjön!!!!!
I dag utsåg vi en grupp, som skall starta upp motståndet.
Nedan mötesprotokoll


                                                         Röån 23/9 2007

Rädda Röånmöte

 Eftermiddagens informella möte om hur vi skall hantera SCAs och Statkrafts planer på att bygga ut vattenkraften i Röån blev spontant ganska välbesökt med en hel hoper folk utifrån. Totalt var vi 20 pers. varav 12 bybor.
Efter att ha hälsats välkomna gick vi laget runt och presenterade oss, varefter vi försökte ge varandra den information som vi hade. Den var emellertid väldigt knapphändig. Vi vet ex. ingenting om hur planerna ser ut  konkret och vilka som besitter fallrätter m.m. Mötet enades om att tillsätta en arbetsgrupp- en grupp, som inte är en förening i strikt bemärkelse utan som arbetar något mer flexibelt och sorterar under Röåns Byalag. Gruppen skall heta Rädda Röån och kom att bestå av Ulla Ramne Annander, Vallen, som skall fungera som sekreterare, Sture som ordförande och talesman. Övriga är Anna-Greta Lundström, Kurt Tarander, Stig-Ingvar Viklund, Margareta Bergman, Brita Isaksson och en representant för Skogsnäs.

 Rädda Röåns närmaste uppgifter blir att:

   1. Kolla upp fallrätterna
   2. Se till att dekaler trycks upp
   3. Demonstrera på djurparken i samband med Skogs- och     Fritidsmässan.(Hur återstår att bestämma)
   4. Snarast söka få till stånd ett möte på Forum varvid SCA skall ges  tillfäller att lägga fram de exakta utbyggnadsplanerna. Vi vet ju i nuläget ingenting om detta. 
   5. Krister Petersson, Skogsnäs, kontaktar Älvräddarna.
   6. Engagera Äventyrsberget.
   7. Konfrontera politiker- lokalt och i kommunen.

Vid pennan:

Brita Isaksson

 

Tillbaka
Tillbaka till "Så räddade vi vår å"