Timrå 2007-11-27

Hej Brita,

Tack för ditt engagemang i frågan om möjligheten att utvinna elkraft ur Röån. I vårt
telefonsamtal den 15 november var du väldigt tydlig. Vi har både förståelse och respekt för
vad du tycker. Vi vet också att dina åsikter delas av många.

Det SCA och Statkraft gör nu är att pröva om det över huvud taget finns möjligheter att på ett
skonsamt och ekologiskt sätt utvinna elkraft ur de vattendrag där vi har fallrättigheter.
I dagsläget och en lång tid framöver handlar det om att inventera vilken ny teknik,
miljöanpassade lösningar och kunnande som finns på området. Vi ska även titta på goda
exempel i övriga världen.

Och innan några som helst planer tas fram vill vi ha en dialog med dig och övriga berörda.
Sedan blir ärendet en fråga för miljömyndigheterna, miljödomstolen och sedan till och med
för Sveriges Riksdag att eventuellt fatta beslut om.

Det passar bra att få träffa er vid mötet ni avser ordna i januari. Vi kommer gärna!

Jag vill passa på att ge dig en bakgrund till varför SCA och Statkraft vill investera i vind- och
vattenkraft:

Det vi vill bidra med är mer förnybar energi. Att tänka miljömedvetet lokalt är ett sätt att ta
ansvar globalt.

Elförbrukningen ökar i snabbare takt än landets elkraftproduktion. I dagsläget importerar
Sverige el och landet klarar inte en kall dag i januari med enbart egna resurser. Det som
importeras är till största delen kolkraft en verklig miljöbov när det gäller koldioxidutsläpp.
Elkraftbolagen är inte speciellt intresserade av mer elproduktion för det bidrar inte direkt till
bättre vinst. Staten har inte visat på någon rimlig lösning av problemet.

SCA har stort behov av elenergi och höga elpriser är ett hot mot vår verksamhet. Engagerar vi
oss inte själva i energifrågan kan vi inte utveckla våra industrier och fortsätta vara
konkurrenskraftiga. På sikt finns risk för nedläggning. Att satsa på vind- och vattenkraft är ett
sätt att säkerställa vår elförsörjning, våra interna energibesparingsprogram ett annat.

Sedan till den direkta fråga du ställde till mig. SCA förfogar över 52,58 % av fallhöjden i den
nedre delen av Röån.

Med vänlig hälsning

Åke Westberg
SCA