Rädda Röån har 19/4 2008 erhållit
ekonomiskt bidrag från:
Företag
Privatpersoner
Föreningar
Röåns Möbler Kerstin o Sture Tarander Sollefteå Naturskyddsförening
Lillterrsjö Keramik Sven E Hellström Skogsnäs Ek. Förening
Torgrimssons Bygg Familjen Nörmann
Tara Naturprodukter Stig-Ingvar Wiklund
 Stolt Fastigheter AB Leif Åström
ICA, Junsele Disa Söderberg
Jacobssons Blommor & Hantverk Sonja Karlsson
Junsele Rör Anna-Greta Lundström
OK/Q8 Junsele Britt o Lennart Sjölander
Språkmakarna Nicke Sjödin AB Mari o Anders Jacobsson
L-G Söderman
Jan-Ivan Viklund

VARMT TACK !
Du som vill skänka pengar till vår kamp för Röåns bevarande
kan göra det på postgiro: 4492569-1
Märk : RÄDDA RÖÅN
Om Du vill vara anonym märk: Anonym

TILLBAKA