EDS FVO

 
Eds Fiskvårdsområdes Förening har vid styrelsemöte 2008-04-13 beslutat att lämna sitt uttalade stöd till Rädda Röån Projektet i sin kamp för att rädda Röån mot vattenkraftutbyggnad.