Vid Junsele Byalagforums kvartalsmöte
i Edens skola i kväll (20/11 2007) an-
togs enhälligt ett uttalande till stöd för
Röåns Byalags och "Rädda Röån"s kamp
mot en utbyggnad av Röån;
Junsele Byalagsforum ger Röåns byalag och ”Rädda Röån ” härmed sitt oreserverade stöd i kampen för att bevara Röån fullständigt orörd. Bakgrunden är SCA:s och Statkraft:s  tillkännagivande att  de vill pröva förutsättningarna för en ”försiktig och ansvarsfull” utbyggnad  av vattenkraft i fyra vattendrag; Ammerån ,Röån, Edsoxforsen i Hårkan och Byske älv, där  SCA äger fallrättigheter. Detta skulle ske ” med en rimlig balans mellan miljövärden och ekonomi”.( Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products)
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, går till storms mot varje form av vattenkraftsutbyggnad i Sverige då dessa förstör miljön.
Det är ett djupt ovetenskapligt sätt att tala och bara retorisk fernissa. Efter decennier av forskning och erfarenhet har det visat sig att det inte går att bygga ut vattendrag utan att skada unikt växt- och djurliv. Dessutom försämras förutsättningarna för sportfiske och ekoturism, säger han till DN.
Dessa 4  vattenkraftsatsningar skulle ge 630GWh/år. (di.se 2007-09-17)  Enligt uppgifter från Statkraft skulle Röåns del därav vara 16,2 GWh/år och den siffran emanerar från den sista utbyggnadsplanen, som Svanö AB på sin tid  lade fram. För att erhålla den förhållandevis blygsamma energimängden skulle en damm byggas i byn och vattnet ledas i en tunnel till  Ångermanälven. Det förefaller inte speciellt miljövänligt och såväl SCA som Statkraft säger nu att de kanske inte tänker bygga ut på just det viset.  Men om de planerar ett mindre ingrepp än det ovan beskrivna blir väl utbytet också mindre? Hur ser den ”rimliga balansen mellan miljövärden och ekonomi” ut? Och vems ekonomi?  Hur vill de bygga ut? Det kan eller vill de inte tala om i nuläget. 
Junsele Byalagsforum, stöder Röåborna i deras förvissning om att  Röån skall skyddas från varje utbyggnad hur den än ser ut. Röån är det sista orörda strömmande vattnet av någon dignitet i detta område. Allt annat är utbyggt. Röån har en fantastisk, rogivande kanotled, ett omvittnat fint fiske och ett omistligt landskapsestetiskt värde. Byn har dessutom redan berövats de forsar i Ångermanälven som byggdes ut till Långbjörns kraftverk (401 GWh/år). Vi anser även att såväl flodpärlmusslan som uttern behöver skyddas. Slutligen utgör Röån en del av ett i sin helhet oreglerat tillrinningsområde, där Betarsjön är en unik oreglerad sjö, och som ett led att även bevara den så framledes,  måste varje utbyggnad av Röån  förhindras.
 

Eden, 20/11 2007

 

Se även Artikel i Tidningen Ångermanland 3/12 2007

Tididgare har lokala råden i Näsåker och Ramsele
uttalat sitt stöd för "Rädda Röån" liksom även, som
första politiska parti, styrelsen  för Moderaterna.
Allt stöd värmer gott!!

Tillbaka till Dokumentation
Tillbaka till Så räddade vi ån