Bojkotta SCA!!!!
Röån med blommande backtrav
Detta vill SCA förstöra

Låt något annat skogsbolag ta hand om Din avverkning!

SCAs planer på att bygga ut Röån väcker nu tankar på
motaktioner. Ett skogsföretag behöver råvara; skog.
Visst rår dom om mycket mark här omkring, men dom
behöver även Din och min skog för att överleva.
Vi bör sälja till något annat bolag så länge de här
utbyggnadsplanerna existerar.


Forsen i byn

För ett företag betyder varumärket mycket. Sca är
inget undantag. Därför anordnar man familjedagar
och annat. För varumärket är det dåligt med negativ
kritik. Och det kommer SCA att i rikligt mått få
skörda ( i stället för virke)så länge vi lever under hot
om utbyggnad.
 


Bro över forsen i byn

Alltså:
INTE  ETT TRÄD, INTE ENS EN LITEN PINNE,
TILL SCA SÅ LÄNGE RÖÅN BEFINNER SIG
UNDER UTBYGGNADSHOT !!!!!!!!
 

Röån uppströms bybron
Även vintertid "lever ån" och skänker byn skönhet och brus.....
 

Röån vid Nicke
....stillhet och ro.

Tillbaka