Inget virke till SCA!
Just nu avverkas det en del skog, som tillhör Röåbor;
Göran och Christin Hahne tog sitt i julas och nu har
 turen kommit till flera skiften ned mot Tarån. Även detta
går till Höglandssågen. Det är verkligen fint att inget går
till SCA så länge hotet mot vår å och by kvarstår.

Virke
Mycket sågtimmer, och mer blir det. Jonas i sin skotare...
 

Mot Tarån
.....här ned mot Tarån

Tillbaka