SCA:s fallrätter
Vi har funderat i "Rädda Röån" på hur stora fallrätter SCA har i Röån.
Att bolaget har fallrätter förstår vi ju annars hade dom inte kunnat
gå ut med  det här hotet mot oss och ån. Men hur stora?  Så, 15/11,
tog hemsidan kontakt med Åke Westberg på SCA. Han är den som
basar för vindkraftkonsortiet och sannolikt även för vattenkraftsdelen.
I dag kom mailsvaret. SCA förfogar över 52,58% av fallhöjden i den
nedre delen av Röån.

"Nedre delen"..... Vad är det?
Åke Westberg har fått ett mail med den frågan så om några dagar får
vi förhoppningsvis svaret.

Läs mailet från SCA:s Åke Westberg  här

Efter att ha läst igenom mailet kan vi konstatera att ett tungt ansvar vilar på lilla Röån;
Genom att tänka "miljömedvetet" lokalt (= bygga ut Röån!!!) tar vi ansvar GLOBALT.
Dessutom FÖRHINDRAS NEDLÄGGNINGAR.

Det ni !!!!!!Nu har vi fått svar:

Hej Brita!
Det är den del som ligger mellan +193,70 och +148,10.
Jag hoppas detta säger dig var det är. Det är det avsnitt
som Svanö Aktiebolag och Bodums Kraftaktiebolag
gjorde en ansökan för 1981 men senare återtog.

Med vänlig hälsning
Åke

TILLBAKA